PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2015/2016 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.

 

TERMÍNOVÁ LISTINA ok PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ  

2017/18

soutěž garant OK termín místo kontakt
Přírodovědný klokan

Ing. Jana Hálová

http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/ 

 říjen 2018 jednotlivé školy

sev@duhajes.cz 

774001547

Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9

Mgr. Jitka Novotná

http://www.matematickaolympiada.cz/ 

24.1.  SVČ DUHA Jeseník novotnaj@skolazh.cz
Dějepisná olympiáda

Pavla Ježová

http://talentovani.cz/dejepisna-olympiada 

 17.1. SVČ DUHA Jeseník

jezova@duhajes.cz

777945741

Soutěž v německém jazyce SŠ

Mgr. Eva Jedličková

http://talentovani.cz/soutez-v-jazyce-nemeckem 

  Gymnázium Jeseník jedlickova@gymjes.cz
Olympiáda v ČJ ZŠ 

Pavla Ježová

http://talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce 

30.1.  Gymnázium Jeseník

jezova@duhajes.cz

777945741

Olympiáda v ČJ SŠ

Pavla Ježová

http://talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce 

30.1.  Gymnázium Jeseník

jezova@duhajes.cz

777945741

Soutěž v anglickém jazyce ZŠ NG IA IIA

Mgr. Martina Konečná

http://www.talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik 

21.2.  ZŠ Nábřežní martina.konecna@zsjesenik.cz
Soutěž v anglickém jazyce SŠ IB IIB

Mgr. Martina Konečná

http://www.talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik 

     
Soutěž v anglickém jazyce SŠ IIIA

Mgr. Šárka Hynková

http://www.talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik 

 8.2. Gymnázium Jeseník hynkova@gymjes.cz
Chemická olympiáda SŠ kat.D

Mgr. Leona Bačovská

https://olympiada.vscht.cz/cs/ 

 2.3. Gymnázium Jeseník lea.bacovska@seznam.cz
Zeměpisná olympiáda ZŠ

Mgr. Milan Ostrý

http://www.zemepisnaolympiada.cz/ 

 20.2. ZŠ Mikulovice ostrymst@post.cz
Zeměpisná olympiáda SŠ 

Mgr. Jitka Formánková

http://www.zemepisnaolympiada.cz/ 

 20.2. Gymnázium Jeseník formankova@gymjes.cz
Dětská scéna

Iva Janošťáková

http://www.nipos-mk.cz/?p=29960 

15.3.  SVČ DUHA Jeseník janostakova@duhajes.cz
Wolkrův Prostějov

Iva Janošťáková

http://www.klubduha.cz/wp/ 

  SVČ DUHA Jeseník janostakova@duhajes.cz
Matematický klokan

Pavla Ježová

http://www.matematickyklokan.net/ 

 16.3. jednotlivé školy

jezova@duhajes.cz

777945741

Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F

Mgr. Eliška Šparlinková

http://fyzikalniolympiada.cz/ 

 4.4. Gymnázium Jeseník sparlinkova@gymjes.cz
Biologická olympiáda kat. C

Ing. Jana Hálová

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/ 

 23.4. SVČ DUHA Jeseník

sev@duhajes.cz 

777945741

Biologická olympiáda kat. D

Ing. Jana Hálová

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/ 

12.4.  SVČ DUHA Jeseník

sev@duhajes.cz 

777945741

Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8

Mgr. Jitka Novotná 

http://www.matematickaolympiada.cz/ 

 17.4. SVČ DUHA Jeseník novotnaj@skolazh.cz
Pythagoriáda 5.-8.roč.

Mgr. Ivana Kašpárková

http://talentovani.cz/pythagoriada 

 29.5. SVČ DUHA Jeseník zskasparkova@seznam.cz
Archimediáda

Mgr. Eliška Šparlinková

http://fyzikalniolympiada.cz/archimediada 

 15.5. Gymnázium Jeseník sparlinkova@gymjes.cz
Zlatý list

Mgr. Vladislava Fačevicová

http://www.zlatylist.cz/ 

 20.4. SVČ DUHA Jeseník reditelka@duhajes.cz

 

 

Přihláška do OK předmětových soutěží - formulář ke stažení (vyplňujte prosím všechny údaje podle propozic a zasílejte ihned po skončení ŠK garantovi OK)

Přihláška do OK Dějepisné olympiády - nový formulář 2017

Přihláška do OK Olympiády v Českém jazyce - nový formulář 2017

Vyhlášení soutěží a přehlídek 2017/18

 

INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ

odkazy pro organizátory sutěží:

http://www.talentovani.cz/web/guest/pravni-ramec-soutezi - aktuální organizační řády jednotlivých soutěží

http://excelence.nidm.cz – zde je možno nalézt informace o programu Excelence (které soutěže sem spadají a jak jsou ohodnoceny, výsledkové listiny krajských a vyšších kol soutěží)

http://talentovani.cz – tento portál je centrálním bodem Systému podpory nadání

Důležité doplňující informace k vyúčtování okresních kol soutěží MŠMT

V případě potravin nakoupených na občerstvení musí paragon obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu včetně podrobného rozpisu nakoupených potravin – počet za jednotku v Kč, počet a celková částka v Kč.

Občerstvení může být nakoupeno v hodnotě 50 Kč na porotce.

Nakoupený materiál se musí vztahovat pouze k akci samé a musí být rovněž doložen dokladem. Do vyúčtování nelze zahrnout výdaje spojené s nákupem drobného dlouhodobého majetku a materiálu, který není během akce spotřebován zcela či alespoň z velké části ( sport. náčiní, psací soupravy). Výjimkou jsou výdaje spojené s nákupem materiálu, který slouží k evidenci a archivaci soutěže (např. pořadače, elektronické nosiče).

Soutěžícím na 1. až 3. místě okresního kola náleží věcný dar nebo knižní poukázka v hodnotě 600 Kč, přičemž součet hodnot věcných darů pro soutěžící na 2. a 3. místě nesmí přesáhnout hodnotu daru pro vítěze ( např. 300, 200, 100)

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-55-2005-sb-1

003      037      Dscn0056

PRO VEŘEJNOST

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262