PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2015/2016 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.

 

TERMÍNOVÁ LISTINA ok PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ  

2017/18

soutěž garant OK termín místo kontakt  
Přírodovědný klokan Ing. Jana Hálová   jednotlivé školy sev@duhajes.cz  774001547  584401262
Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9 Mgr. Jitka Novotná   SVČ DUHA Jeseník novotnaj@skolazh.cz  
Dějepisná olympiáda Pavla Ježová   SVČ DUHA Jeseník jezova@duhajes.cz 777945741 605410812
Soutěž v německém jazyce SŠ Mgr. Eva Jedličková   Gymnázium Jeseník jedlickova@gymjes.cz  
Olympiáda v ČJ Pavla Ježová   Gymnázium Jeseník jezova@duhajes.cz 777945741 605410812
Soutěž v anglickém jazyce ZŠ,NG Mgr. Martina Konečná   ZŠ Nábřežní martina.konecna@zsjesenik.cz  
Soutěž v anglickém jazyce SŠ  Mgr. Šárka Hynková   Gymnázium Jeseník hynkova@gymjes.cz  
Chemická olympiáda SŠ kat.D Mgr. Leona Bačovská   Gymnázium Jeseník lea.bacovska@seznam.cz  
Zeměpisná olympiáda ZŠ Mgr. Milan Ostrý   ZŠ Mikulovice ostrymst@post.cz  
Zeměpisná olympiáda SŠ  Mgr. Jitka Formánková   Gymnázium Jeseník formankova@gymjes.cz  
Dětská scéna Iva Janošťáková   SVČ DUHA Jeseník janostakova@duhajes.cz 777945741 
Wolkrův Prostějov Iva Janošťáková   SVČ DUHA Jeseník janostakova@duhajes.cz 777945741 
Matematický klokan Ing. Jana Hálová   jednotlivé školy sev@duhajes.cz  774001547  584401262
Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F Mgr. Eliška Šparlinková   Gymnázium Jeseník sparlinkova@gymjes.cz  
Biologická olympiáda kat. C Ing. Jana Hálová   SVČ DUHA Jeseník sev@duhajes.cz  774001547  584401262
Biologická olympiáda kat. D Ing. Jana Hálová   SVČ DUHA Jeseník sev@duhajes.cz  774001547  584401262
Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 Mgr. Jitka Novotná   SVČ DUHA Jeseník novotnaj@skolazh.cz  
Pythagoriáda 5.-8.roč. Mgr. Ivana Kašpárková   SVČ DUHA Jeseník zskasparkova@seznam.cz  
Archimediáda Mgr. Eliška Šparlinková   Gymnázium Jeseník sparlinkova@gymjes.cz  
Zlatý list Mgr. Vladislava Fačevicová   SVČ DUHA Jeseník reditelka@duhajes.cz 584401262 736232109

 

 

Přihláška do OK předmětových soutěží - formulář ke stažení (vyplňujte prosím všechny údaje podle propozic a zasílejte ihned po skončení ŠK garantovi OK)

Přihláška do OK Dějepisné olympiády - nový formulář 2017

Vyhlášení sutěží a přehlídek 2017/18

 

ZLATÝ LIST 

... Zelená stezka Zlatý list 2016 ...

... přihláška Zlatý list ...

 

INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ

odkazy pro organizátory sutěží:

http://www.talentovani.cz/web/guest/pravni-ramec-soutezi - aktuální organizační řády jednotlivých soutěží

http://excelence.nidm.cz – zde je možno nalézt informace o programu Excelence (které soutěže sem spadají a jak jsou ohodnoceny, výsledkové listiny krajských a vyšších kol soutěží)

http://talentovani.cz – tento portál je centrálním bodem Systému podpory nadání

Důležité doplňující informace k vyúčtování okresních kol soutěží MŠMT

V případě potravin nakoupených na občerstvení musí paragon obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu včetně podrobného rozpisu nakoupených potravin – počet za jednotku v Kč, počet a celková částka v Kč.

Občerstvení může být nakoupeno v hodnotě 50 Kč na porotce.

Nakoupený materiál se musí vztahovat pouze k akci samé a musí být rovněž doložen dokladem. Do vyúčtování nelze zahrnout výdaje spojené s nákupem drobného dlouhodobého majetku a materiálu, který není během akce spotřebován zcela či alespoň z velké části ( sport. náčiní, psací soupravy). Výjimkou jsou výdaje spojené s nákupem materiálu, který slouží k evidenci a archivaci soutěže (např. pořadače, elektronické nosiče).

Soutěžícím na 1. až 3. místě okresního kola náleží věcný dar nebo knižní poukázka v hodnotě 600 Kč, přičemž součet hodnot věcných darů pro soutěžící na 2. a 3. místě nesmí přesáhnout hodnotu daru pro vítěze ( např. 300, 200, 100)

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-55-2005-sb-1

003      037      Dscn0056

PRO VEŘEJNOST

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262