27.9.2021 VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY

| Aktuálně
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlašuji pro žáky v termínu 27. 9. 2021 volný den ředitele školy.

V tento den bude škola zcela uzavřena.

Mgr. Dominik Liberda, ředitel školy