Testování žáků od 17. 1. 2022

| Aktuálně
Od 17. 1. bude probíhat testování žáků i zaměstnanců školy pouze 1x za týden, a to v pondělí. Pokud žák není ve škole přítomen v pondělí, testuje se první den nástupu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24hodin pro antigenní test a 72hodin pro PCR test).
Nadále platí, že se testují všichni i ti, kteří jsou plně očkovaní a jsou pro prodělaném Covidu.