ELEKTRONICKÝ DENÍK

PŘIHLÁŠENÍ

 
 
VÝKAZ ODPRACOVANÝCH HODIN VYPLŇUJTE VŽDY NEJPOZDĚJI K POSLEDNÍMU DNI V MĚSÍCI
JEN HODINY VYKÁZANÉ V EL. DENÍKU JSOU PODKLADEM K VÝPLATĚ

POKYNY PRO EXTERNÍ VEDOUCÍ ZÚ

Vážení vedoucí kroužků SVČ DUHA Jeseník,

                vzhledem k tomu, že se nám v loňském školním roce osvědčilo vedení elektronického deníku,  budeme v tomto i letos pokračovat.

            Elektronický deník je umístěn na našich webových stránkách.  Adresa :  www.duhajes.cz. V horní vodorovné nabídce najdete  DOKUMENTY – klikněte,  zde je ELEKTRONICKÝ DENÍK.  Po jeho otevření se vám nabídne přihlášení:

- Uživatelské jméno a heslo (toto je již nastaveno)
Uživatel
je Vaše příjmení (velké počáteční písmeno, s háčky, čárkami, přehlasováním atd.).
Heslo vám bylo sděleno, pro obnovení nebo znovu získání zapomenutého hesla kontaktujte Zdeňku Pěknou - pekna@duhajes.cz

Po přihlášení se dostanete na Vaši stránku s dalšími nabídkami, vše je velmi jednoduché!

1.krok  - Klikněte na  „Nový zájmový útvar“ a vyplňte požadované údaje název zájmového útvaru, šk. rok 2015/2016, místo, vedoucí, den  +  čas schůzek

Např.     Pondělí     14:30       -           16:00

             Dále do kolonky napište krátký celoroční plán (heslovitě, po měsících) a klikněte na políčko „Zapsat“  a tím se vrátíte na hlavní stránku. Později můžete plán aktualizovat, doplňovat.

2.krok – Klikněte na název svého ZÚ a otevře se Vám nabídka:

                        „Seznam členů„  „Výkaz práce“
                        „Nový člen“         „Nová schůzka“

3.krok – Zadejte členy ZÚ  „Seznam členů – nový člen“. Tento seznam jde postupně doplňovat nebo editovat. U členů vplňte všechny údaje, včetně platby.

4.krok – V nabídce „Nová schůzka“ zapíšete datum schůzky, několika slovy vlastní program
                schůzky a dobu trvání.  

5.krok – Nabídka „Výkaz práce“ otevře pro schůzku možnost vypsat počet přítomných
               v políčku „Docházka“.

Zpět k základní nabídce 1. kroku se vždy vracíte kliknutím na nabídku „Zájmové útvary“.

            Byla bych ráda, abyste si zapsali alespoň nový zájmový útvar do deníku co nejdříve (v prvním týdnu října) a já tak poznám, že kroužek pracuje. Pokud se vám vyskytne nějaký problém, tak jej s vámi vyřeším. 

                            Věřím v dobrou spolupráci, tak jako to bylo v minulých letech.

                                                                       Zdeňka Pěkná, pekna@duhajes.cz, T 605252435

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ


vedoucí zájmového kroužku -s pedagogickou nebo trenérskou kvalifikací II. (nutno
písemně doložit), musí být zdravotně způsobilý a bezúhonný; dohoda o provedení
práce musí být tedy doložena vstupní lékařskou prohlídkou a výpisem z rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce (lze uhradit z našich prostředků na základě dokladu o
úhradě)

minimální počet účastníků ZÚ je 10 členů

hodinová dotace při schůzkách 1x týdně 1-2 hodiny, 2x týdně max. 3hodiny,
počet vykazovaných hodin k proplacení musí být v souladu se schváleným rozvrhem
činnosti

odevzdat pověřenému pracovníkovi ve všech kolonkách řádně vyplněné a
podepsané přihlášky zákonným zástupcem nejpozději do 31.10., které
potřebujeme k vyplnění zahajovacího výkazu MŠMT


zápisné se seznamem účastníků je nutné odevzdat pověřenému pracovníkovi do
31.10. 

povinná dokumentace -vedení elektronického deníku (není složité, návod dostanete)

pro řádné vyplacení mzdy musí být elektronický deník vyplněn nejpozději k
poslednímu dni v měsíci !!!

 

PRO VEŘEJNOST

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  29.5.2018

  Dopravnihriste2

  Nové dopravní hřiště pro školáky z Jeseníku i veřejnost ...více...

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro ZŠ - KALENDÁŘ

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262