KROUŽKY

 ...pro děti, mládež i dospělé...

...NABÍDKA KROUŽKŮ 2019/20...

...PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU 2019/20...

 

   

VÝTVARNÉ

KROUŽKY

... keramika, točení na hrnčířském kruhu, keramika Rodinka, dárky pro radost, šikulka, tvořínek, korálkování, textilní tvorba, patchwork ...

více informací

Kr_hudebni

HUDEBNÍ

A DRAMATICKÉ

KROUŽKY

... flétnička, africké bubny djembe, divadelní soubor Nezakopneš ...

více informací


sportovní

kroužky

... karate, jiu-jitsu, stolní tenis, sportovní hry, lezení na umělé stěně, basketbal, míčové hry ...

více informací


vzdělávací

a technické

kroužky

... pc grafika, historie a šerm, lukostřelba, prima vařečka, cukráři, pekaříci, mladý technik, hry na pc, angličtina, semaforek, cyklista, dívčí klub ...

více informací


středisko

ekologické

výchovy

... chovatelství, kamarád pes, včelaříci, akvaristika, teraristika, astronomie ...

více informací


kroužky

v zš b. němcové

... kroužky SVČ Duha v prostorách ZŠ B. Němcové ...

více informací

INFORMACE

 • Zájmové kroužky SVČ začínají od úterý 1.10.2019 a končí poslední týden v květnu 2020. Kroužky neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin.
 • Otevření kroužků je podmíněno minimálním počtem členů.
 • Přihlášením do kroužku vzniká povinnost jej pravidelně navštěvovat a neúčast omlouvat.
 • Pokud člen kroužku přestane bez udání vážného důvodu do kroužku docházet, zápisné se nevrací. Při ukončení činnosti kroužku ze strany SVČ bude členům kroužku vyplacena poměrná část zápisného.
 • Nedodržení nebo vážné porušení vnitřního řádu SVČ účastníkem může vést k jeho vyloučení ze ZÚ bez nároku na vrácení zápisného. Vnitřní řád je k dispozici v SVČ a na www.duhajes.cz. Podpisem přihlášky rodiče stvrzují, že byli seznámeni s vnitřním řádem SVČ DUHA a seznámili s ním i své dítě.
 • Děti jsou přijímány do ZÚ dle §29, odst.1 zákona 561/2004 Sb.
 • Práva a povinnosti přihlášených účastníků se řídí §21-22,§31 zákona č. 561/2004 Sb.
 • SVČ DUHA pracuje s uvedenými daty na přihlášce dle zákona č.101/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 • Přihlášený, případně jeho zákonný zástupce podepsáním přihlášky souhlasí s možností uveřejnění fotografií účastníka k propagaci SVČ DUHA Jeseník.

ZÁPISNÉ

 • Zápisné do ZÚ se platí do konce října vedoucímu kroužku, pedagog. dozoru v SVČ nebo převodem na BÚ SVČ DUHA.
 • Pokyny pro platbu převodem na BÚ:              1901354329/0800

Vždy uveďte VS kroužku a jméno dítěte do poznámky pro příjemce!

Pokud platíte více kroužků za jedno dítě, uveďte do zprávy pro příjemce kódy všech placených kroužků (např. Jan Novák 01,25,33,82), případně rozepište platbu do mailu duha@duhajes.cz

Není možné v jedné platbě slučovat více dětí.

PRO VEŘEJNOST

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  29.5.2018

  Dopravnihriste2

  Nové dopravní hřiště pro školáky z Jeseníku i veřejnost ...více...

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro ZŠ - KALENDÁŘ

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262