VÝSLEDKOVÉ LISTINY PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ MŠMT

1385Wu

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA z5

...výsledky OK Matematické olympiády Z5...

DĚTSKÁ SCÉNA

Ve středu 5.5. proběhlo v SVČ DUHA OK Dětské scény. Videonahrávky se svými přednesy poslalo 13 recitátorů z pěti ZŠ a jedné ZUŠ. Porota vybrala 6 recitátorů, jejichž videonahrávky postoupily do KK v Olomouci.

Nahrávky vítězných vystoupaní na YouTube Malý reportér 

...výsledky Dětská scéna 2021...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V posledním březnovém týdnu proběhla v celé republice školní kola BiO kategorií C a D. Z důvodu omezení školní docházky se v tomto ročníku neuskutečnila kola okresní, která se za normálních okolností konají ve Středisku volného času DUHA Jeseník. Proto nejlepší řešitelé školních kol postoupili přímo do kol krajských, která se uskuteční online 1.5.2021. Blahopřejeme žákům ZŠ Jeseník, ZŠ Javorník a ZŠ Zlaté Hory, kteří do těchto krajských kol postoupili.

matematický klokan

Matematické soutěže v logickém myšlení se letos i přes nástrahy online výuky zúčastnil velký počet žáků a studentů ze všech škol jesenického okresu – soutěž měla 738 účastníků. Organizačně soutěž zajistilo Středisko volného času DUHA Jeseník, vyhlašuje ji každým rokem na podporu nadaných dětí MŠMT. Děkujeme učitelům škol, kteří se dětem věnovali v matematické přípravě a motivovali je k účasti v soutěži – ZŠ Jeseník, Červená Voda, Písečná, Mikulovice, Vápenná, Česká Ves, Zlaté Hory, Žulová, Lipová, Černá Voda, Bělá pod Pradědem a také SPŠ Jeseník a Gymnázium. Děti měly za úkol vyřešit spoustu matematických a logických úloh. Zvládli to velmi dobře a důkazem je i umístění některých v první desítce ve srovnání v celém Olomouckém kraji. Gratulujeme!

OK Benjamín

OK Cvrček

OK Junior

OK Kadet

OK Klokánek

OK Student

Krajské výsledky poskytneme na vyžádání - jezova@duhajes.cz

Unnamed

OK Chemické olympiády D

...výsledky OK Chemické olympiády D...

OK matematické olympiády Z6 Z7 Z8

...výsledky OK Matematické olympiády Z6 Z7 Z8...

OK FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

...výsledky OK Fyzikální olympiády E F...

OK ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

...výsledky OK Zeměpisné olympiády ZŠ SŠ...

OK Olympiády v českém jazyce

...výsledky OK Olympiády v českém jazyce ZŠ SŠ...

OK Dějepisné olympiády

...výsledky OK Dějepisné olympiády I...

...výsledky OK Dějepisné olympiády II...

Nadané děti Jesenicka – Olympiády distančně a jen některé

Každým rokem se talentovaní studenti základních a středních škol zúčastňují soutěží v oboru, který je jim blízký a v kterém vynikají svými znalostmi a schopnostmi. Předmětových soutěží, všeobecně známých pod názvem Olympiáda, je celá řada. Základní kola olympiád probíhají již většinou na podzim na jednotlivých školách, z nich pak vzejdou nejlepší studenti a postoupí do okresního kola. Okresní kola pořádá Středisko volného času DUHA Jeseník, zaštiťují je garanti jednotlivých olympiád a odbornost zajišťuje předmětová komise složená z učitelů a odborníků v daném oboru.

V Olympiádě z českého jazyka plní část odbornou a pak vypracují slohovou práci na zadané téma, v Dějepise se otázky týkají určitého historického období a nechybí ani obrázky architektury a zajímavých historických osobností, v Matematice řeší slohové úlohy i geometrická zadání, chemická olympiáda prověří studenty v chemických znalostech a dovednostech, zeměpisné znalosti se zase projeví v práci s mapou a testu. Zajímavé jsou také matematická Pythagoriáda a fyzikální Archimediáda. Oblíbenou soutěží je také Matematický a Přírodovědný klokan, do kterého se zapojují žáci skoro všech jesenických škol.

V loňském roce se díky epidemiologické situaci z vyhlášených soutěží konaly jen 2/3, některé soutěže proběhly za velmi ztížených podmínek během distančního vzdělávání. V letošním roce jsme na situaci lépe připraveni, víme, že žáci nemusí mít stejné technické zázemí, nemají doma např. tiskárnu, kameru, nemají stejný software a je třeba věnovat úsilí technickým řešením. Některé soutěže z tohoto důvodu letos neproběhnou nebo jen jako školní kola. Věstník MŠMT ČR pro pořádání přehlídek a soutěží ve školním roce 2020/21 definuje, které soutěže je letos možné pořádat, a to pouze distančně.  Sportovní soutěže se do konce školního roku nebudou pořádat vůbec, protože to nelze distančně. Po poradě krajských a okresních předmětových komisí se také nebudou pořádat v našem kraji Konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce.

Příprava olympiády, navíc distančně, není jednoduchá a probíhá během celého roku. Žáci a studenti se musí dlouho dopředu připravovat a vzdělávat. Zadání úkolů je vždy tajné a každý ročník má většinou určené nějaké zajímavé téma, kterého se otázky týkají. Soutěžící mají na splnění úkolů daný časový limit.

Reprezentanti Jesenicka bývají často úspěšní i v krajských kolech soutěží. Bohužel doba covidová hatí téměř všechny a záměry našich pedagogů i studentů. Právě proto letos patří obrovský dík garantům a porotcům jednotlivých okresních i školních kol, kteří věnují přípravám soutěží a opravám soutěžních testů a prací svůj čas a úsilí. I když letos soutěže budou probíhat distančně a nadané děti se nebudou moci osobně v okresních a vyšších kolech setkávat, je našim velkým úkolem tyto soutěže podpořit a udržet stejnou kvalitu. Je to jedna z šancí, kdy mají děti možnost své nadání rozvíjet a objevit svůj talent.   

2019/2020

...výsledky OK Zeměpisné olympiády D...

,..výsledky OK Chemické olympiády D...

...výsledky OK Fyzikální olympiády E F...

82859115_2565891206841797_6143366420987117568_n83553611_491554365079480_8299837897939353600_n84563368_2528547984080565_2423649297808490496_n

...výsledky OK Matematické olympiády Z5 Z9...

87035820_1283051988551355_5340140749893664768_n87363014_2577475545908896_3447127046528958464_n87377937_133086911319493_3176668965875220480_n

...výsledky OK Anglické konverzace IIB...

...výsledky OK AK III...

...výsledky OK AK IIIC...

...výsledky OK Olympiády v českém jazyce...

82792121_199073477947527_770125917216309248_n83026412_1364602623701545_7618340915798605824_n83030642_206071827189528_321783188949041152_n

...výsledky OK Dějepisné olympiády ZŠ...

téma Dějepisné olympiády 2020: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)

Dejepis20-1Dejepis20-2Dejepis20-3

2018/19

...výsledky OK Matematické olympiády Z6 Z7 Z8...

...výsledky OK Zeměpisné olympiády A B C...

...výsledky OK Matematické olympiády Z5 Z9...

Img_20190130_080743Img_20190130_080750Img_20190130_081049

Img_20190130_101539Img_20190130_124711

...výsledky OK Olympiády v Českém jazyce ZŠ SŠ... 

...výsledky OK Dějepisné olympiády...

2017/18

...výsledková listina Zlatý list...

...výsledky OK Matematické olympiády Z6 Z7 Z8...

Img_20180417_080908Img_20180417_080913Img_20180417_112355

Img_20180417_112833Img_20180417_113022Img_20180417_113045

...výsledky MatKlok benjamin...

...výsledky MatKlok cvrcek...

...výsledky MatKlok junior...

...výsledky MatKlok kadet...

...výsledky MatKlok klokanek...

...výsledky MatKlok student...

...výsledky OK Zeměpisné olympiády A B C...

...výsledky OK Olympiády v Českém jazyce...

....výsledky OK Matematické olympiády Z5 Z9...

...výsledky OK Dějepisné olympiády 2018...

...výsledky Přírodovědný KLOKAN Jeseník 2017...

Img_6919Img_6921Img_6922

Img_6923Img_6926Img_6927

2016/17

...výsledky Zlatý list 2017...

...výsledky II.kola korespondenční soutěže...

...výsledky OK Chemické olympiády D...

...výsledky Dějepisné olympiády...

...výsledky Anglické konverzace IIB...

...výsledky Biologické olympiády C...

...výsledky Biologické olympiády D...

...výsledky Matematické olympiády Z5 Z9...

... výsledky Olympiády v Českém jazyce I...

...výsledky Olympiády v Českém jazyce II...

výsledkové listiny jsou průběžně doplňovány, případně kontaktujte garanta soutěže

Dscn3276          Img_20170421_091012_hdr          Img_20170421_092241_hdr

Img_20170421_092507_hdr          Img_20170421_092947_hdr          Img_20170421_093155_hdr

ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST 2016 - 22.4.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV V PŘÍRODOVĚDNĚ EKOLOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

V pátek 22. dubna jsme pořádali již 12. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2016, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 44 let. Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a obratlovci.

V letošním roce startovalo 111 dětí z Jeseníku, Lipové - lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku a Bělé pod Pradědem. Do krajského kola, které se konalo v Olomouci v pátek 20. května, postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ Česká Ves a družstvo starších žáků ze ZŠ Jeseník. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! Jmenovitě Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Michalu Schifnerovi z Českého rybářského svazu, Ing. Petru Kučákovi a Ing. Jakubu Matuškovi - Lesy ČR a  Bc. Veronice Pavelkové, demonstrátorce naší hvězdárny. 

Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

1          2          13048128_618121011670949_8426349299663090112_o

13055708_618120621670988_1104581983939086735_o          13072638_618120458337671_3545657900126452710_o          13086904_618120835004300_6557033217663919677_o

13112949_618120878337629_4985933338523967433_o          3          4

... výsledková listina Zlatý list ...

biologická olympiáda - okresní kolo 13.4.

... výsledková lisina BiO - kategorie C ...

DĚTSKÁ SCÉNA

Ve středu 16.3. proběhlo v SVČ DUHA  OK soutěže Dětská scéna 2016.Zúčastnilo se ji 72 dětí z 11 ZŠ.Soutěž byla velmi zdařilá, porota měla těžký úkol vybrat z každé kategorie 4 nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat 1.dubna v KK v Olomouci. Všem vítězům ještě jednou blahopřeji a přeji hodně štěstí v okresním kole.

Img_0303          Img_0306          Img_0328

Img_0332   Img_0336   Img_0337   Img_0343   

Img_0293          Img_0299          Img_0324

Img_0345          Img_0366          Img_0369

... výsledková listina Dětská scéna ...

matematický klokan

... výsledková listina MK Benjamin ... 

... výsledková listina MK Cvrček ...

... výsledková listina MK Junior ...

... vvýsledková listina MK Klokánek ...

... výsledková listina MK Student ...

... výsledková listina MK Kadet ...

Pythagoriáda 5. třída - okresní kolo

... výsledková listina Pythagoriáda 5třída ...

zeměpisná olympiáda - OKRESNÍ KOLO 

... výsledková listina ZOL kategorie A...

... výsledková listina ZOL kategorie B ...

... výsledková listina ZOL kategorie C ...

soutěž v anglické konverzaci - okresní kolo 10.2.2016

... výsledková listina OK Anglické konverzace ...

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo 9.2.2016

Školní jídelna jesenického gymnázia se v úterý 9.2. zaplnila žáky ZŠ a studenty SŠ, kteří si přišli vyzkoušet své znalosti českého jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - I. kategorie žáci 8.-9. ročníků ZŠ a II. kategorie studenti 1.-4. ročníků SŠ. Atmosféra byla příjemná, studenti nejprve vyplňovali test a poté psali slohovou práci na dané téma. V porotě, která práce hodnotila, zasedli učitelé základních škol a paní profesorky z Gymnázia a Hotelové školy Vinzenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Porovnat jednotlivé práce nebylo jednoduché, ale nakonec byli v každé kategorii určeni tři nejlepší řešitelé, kteří získali diplomy, poukazy na nákup školních potřeb a především postup do krajského kola Olympiády. Ostatní studenti byli oceněni za svou snahu účastnickými listy a sladkostmi. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole soutěže!

Dsc05768          Dsc05769          Dsc05770

Dsc05771          Dsc05772          Dsc05774

Dsc05775          Dsc05779          Dsc05781

... výsledková listina OK OČJ I. ...

... výsledková listina OK OČJ II. ...

Pavla Ježová, garant OK OČJ

 

dějepisná OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO 27.1.2016

Ve středu 27.1. přišli do Duhy změřit své znalosti historie nejlepší řešitelé školních kol Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se 15 studentů ze 6 základních škol a gyymnázia. Otázky 45.ročníku nebyly jednoduché, týkaly se Lucemburků - téma znělo: "Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou". Studenti měli 90 minut na vypracování odpovědí. Poté odborná komise složená z učitelů dějepisu opraviila odpovědi a vyhlásila slavnostně výsledky. Do krajského kola postoupily dvě studentky, které se umístily na 1. a 2. místě a zároveň dosáhly více než 60% bodů. Zvítězily studentky Halka Vašinková ze ZŠ Zlaté hory a Jana Seibertová ze ZŠ Mikulovice. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Dsc05709        Dsc05713        Dsc05714

Dsc05716        Dsc05717        Dsc05719

... výsledková listina OK Dějepisné olympiády ...

Pavla Ježová, garant OK DO

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO

V úterý 19. ledna proběhlo v SVČ DUHA Jeseník okresní kolo Matematické olympiády pro pátý a devátý ročník.

Zúčastnil se ho rekordní počet soutěžících. V kategorii Z5 32 žáků a v kategorii Z9 devět žáků.

Také výsledky byly výborné – mezi mladšími žáky bylo 12 a mezi „deváťáky“ 5 úspěšných řešitelů.

Blahopřejeme a starším žákům přejeme úspěch v krajském kole.

Image-4          Image-9

... výsledková listina OK Matematické olympiády ...

garant soutěže Jana Hálová

sev@duhajes.cz

 

PŘÍRODOVĚDNÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ

V pátek 20. listopadu jsme uzavřeli 1. kolo letošní Přírodovědné korespondenční soutěže.

Zúčastnilo se 327 dětí a žáků ze základních a mateřských škol Jesenicka.

... výsledková listina 1.kola Přírodovědné korespondenční soutěže ...

002        Jes-003        004

Jana Hálová a Marie Horáčková

sev@duhajes.cz

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

14.10.2015 v Duze

Ve středu 14. října proběhlo na základních školách školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan, kterého se v kategorii Kadet zúčastnilo 124 žáků.

Soutěžily děti ze ZŠ Česká Ves, Lipová – lázně, Supíkovice a Zlaté Hory. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.

Diplomy a drobné ceny budou pro nejlepší čtyři řešitele připraveny v SVČ DUHA od čtvrtka 5. listopadu.

... výsledková listina Přírodovědného klokana...

garant soutěže Jana Hálová

sev@duhajes.cz

 

int(1)

PRO VEŘEJNOST

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  29.5.2018

  Dopravnihriste2

  Nové dopravní hřiště pro školáky z Jeseníku i veřejnost ...více...

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro ZŠ - KALENDÁŘ

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ A ZAŘÍZENÍ PRO DVPP DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262