PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.

 

TERMÍNOVÁ LISTINA ok PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ  2020

soutěž garant OK termín místo kontakt
Přírodovědný klokan

Ing. Jana Hálová

http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/ 

říjen 2020 jednotlivé školy

sev@duhajes.cz 

774001547

Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9

Mgr. Jitka Novotná

http://www.matematickaolympiada.cz/ 

29.1. 

SVČ DUHA Jeseník

ZŠ Průchodní Jeseník

novotnaj@skolazh.cz
Dějepisná olympiáda

Pavla Ježová

http://talentovani.cz/dejepisna-olympiada 

14.1. SVČ DUHA Jeseník

jezova@duhajes.cz

777945741

Soutěž v německém jazyce SŠ

Mgr. Eva Jedličková

http://talentovani.cz/soutez-v-jazyce-nemeckem 

 19.2. Gymnázium Jeseník jedlickova@gymjes.cz
Olympiáda v ČJ ZŠ 

Pavla Ježová

http://talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce 

23.1.  Gymnázium Jeseník

jezova@duhajes.cz

777945741

Olympiáda v ČJ SŠ

Pavla Ježová

http://talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce 

23.1.  Gymnázium Jeseník

jezova@duhajes.cz

777945741

Soutěž v anglickém jazyce ZŠ NG IA IIA

Mgr. Martina Konečná

http://www.talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik 

27.2.  ZŠ Nábřežní martina.konecna@zsjesenik.cz
Soutěž v anglickém jazyce SŠ IB IIB

Mgr. J. Hamalčíková

Mgr. H. Jurníková

http://www.talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik 

13.2.

 Gymnázium Jeseník

Jana.Hamalcikova@seznam.cz

JurnikovaH@seznam.cz

Soutěž v anglickém jazyce SŠ IIIA

Mgr. Šárka Hynková

http://www.talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik 

12.2. Gymnázium Jeseník hynkova@gymjes.cz
Chemická olympiáda SŠ kat.D

Mgr. Leona Bačovská

https://olympiada.vscht.cz/cs/ 

28.2. Gymnázium Jeseník lea.bacovska@seznam.cz
Zeměpisná olympiáda ZŠ

Mgr. Šárka Hoferková

http://www.zemepisnaolympiada.cz/ 

26.2. ZŠ Mikulovice ostrymst@post.cz
Zeměpisná olympiáda SŠ 

Mgr. Jitka Formánková

http://www.zemepisnaolympiada.cz/ 

26.2. Gymnázium Jeseník formankova@gymjes.cz
Dětská scéna

Iva Janošťáková

http://www.nipos-mk.cz/?p=29960 

4.3.  SVČ DUHA Jeseník janostakova@duhajes.cz
Wolkrův Prostějov

Iva Janošťáková

http://www.klubduha.cz/wp/ 

12.2.  SVČ DUHA Jeseník janostakova@duhajes.cz
Matematický klokan

Pavla Ježová

http://www.matematickyklokan.net/ 

20.3. jednotlivé školy

jezova@duhajes.cz

777945741

Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F

Mgr. Eliška Šparlinková

http://fyzikalniolympiada.cz/ 

24.1. Gymnázium Jeseník sparlinkova@gymjes.cz
Biologická olympiáda kat. C

Ing. Jana Hálová

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/ 

8.4. SVČ DUHA Jeseník

sev@duhajes.cz 

777945741

Biologická olympiáda kat. D

Ing. Jana Hálová

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/ 

21.4.  SVČ DUHA Jeseník

sev@duhajes.cz 

777945741

Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8

Mgr. Jitka Novotná 

http://www.matematickaolympiada.cz/ 

7.4.

SVČ DUHA Jeseník

ZŠ Průchodní

novotnaj@skolazh.cz
Pythagoriáda 5.-8.roč.

Mgr. Ivana Kašpárková

http://talentovani.cz/pythagoriada 

26.3.. SVČ DUHA Jeseník zskasparkova@seznam.cz
Archimediáda

Mgr. Eliška Šparlinková

http://fyzikalniolympiada.cz/archimediada 

29.4.  Gymnázium Jeseník sparlinkova@gymjes.cz
Zlatý list

Mgr. Vladislava Fačevicová

http://www.zlatylist.cz/ 

24.4. SVČ DUHA Jeseník reditelka@duhajes.cz

 

 Právní rámec soutěží a organizační řády jednotlivých soutěží : https://www.talentovani.cz/souteze/pravni-ramec-soutezi

Přihláška do OK předmětových soutěží - formulář ke stažení (vyplňujte prosím všechny údaje podle propozic a zasílejte ihned po skončení ŠK garantovi OK)

Přihláška do OK Dějepisné olympiády 

Přihláška do OK Olympiády v Českém jazyce 

 

INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ

odkazy pro organizátory sutěží:

http://www.talentovani.cz/web/guest/pravni-ramec-soutezi - aktuální organizační řády jednotlivých soutěží

http://excelence.nidm.cz – zde je možno nalézt informace o programu Excelence (které soutěže sem spadají a jak jsou ohodnoceny, výsledkové listiny krajských a vyšších kol soutěží)

http://talentovani.cz – tento portál je centrálním bodem Systému podpory nadání

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-55-2005-sb-1

003      037      Dscn0056

PRO VEŘEJNOST

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  29.5.2018

  Dopravnihriste2

  Nové dopravní hřiště pro školáky z Jeseníku i veřejnost ...více...

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262