VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ

KRÁL HABINY

Dne 10.10.2018 OR AŠSK a SVČ Duha Jeseník ve spolupráci s ZŠ Vidnava pořádala pro žáky druhého stupně všech základních škol a pro žáky všech středních škol v Jesenickém okrese již 4. ročník závodů v orientačním běhu nazvané „Dny orientace v přírodě-Král Habiny“.

       Onoho dne jsme se všichni sešli v prostoru tábora Černý potok ve Velké Kraši, kde se nacházela naše základna. Celkem si „orienťák“ přijelo vyzkoušet přibližně 90 žáků celkem z šesti základních škol v okrese Jeseník. Jmenovitě to byli zástupci základní školy ze Zlatých Hor, Vápenné, Žulové, Jeseníku, Supíkovic, Gymnázia Jeseník a domácí Vidnavy. Oproti minulým ročníkům se na startu poprvé objevili i zástupci střední školy, a to OU Lipová Lázně, za což jsme velmi rádi a pevně věříme, že je ostatní střední školy budou příště následovat. Předpověď počasí na tento den byla přímo vynikající, takže vše slibovalo hladký průběh závodů. Navíc zázemí, které nabízí areál tábora „Černý Potok“ umožňuje pořádání takových závodů víceméně v každém počasí. A proto jsme ráno mohli všechny účastníky přivítat horkým čajem a koblížky jako milou pozorností od obce Velká Kraš. Žáci byli rozděleni na starší a mladší kategorii a ještě navíc na chlapce a děvčata, a aby se necítili v lese sami, tak utvořili dvoučlenné závodní dvojice. Byly pro ně připraveny dvě závodní tratě podle věkových kategorií, které stejně jako minulý rok, připravili naši přátelé z „Haná Orienteering s.r.o.“ v čele s panem Robertem Zdráhalem a jeho dvěma spolupracovníky. A to mi věřte, že ti se orienťákem zabývají už hodně dlouho a na profesionální úrovni, takže i náš závod byl připraven vskutku profesionálně. Žáci dostali již dopředu připravené mapy s vytyčenou tratí, elektronický čip pro zaznamenání jednotlivých kontrol a po krátkém úvodním brífinku a seznámením s pravidly závodu se odebrali do prostoru startu. Samozřejmě, že ti, kteří si nebyli zcela jistí, jak s mapou správně pracovat, dostali osobní konzultaci a povzbuzení, že opravdu se není čeho obávat. Vážení přátelé, a opravdu nebylo. Všechny soutěžní dvojice zdárně doběhly do cíle, některé dokonce ve výborném čase, některé s drobnými nepřesnostmi v označení kontrol, některé po lehkém kufrování, ale všichni se nakonec ve zdraví, ale hlavně plní zážitků a vyplaveného endorfinu zase sešli v jídelně tábora. Po doběhnutí do cíle bylo pro naše mladé závodníky připraveno občerstvení, o které se postaral pan L. Piskacis, majitel restaurace “Modrý Jelen“ ve Vidnavě a personál kuchyně v táboře. Většina závodníků se poté věnovala relaxaci, protože počasí, atmosféra i zázemí tábora Černý Potok k tomu přímo vybízela.

      No a jak to všechno dopadlo? Vítězi a titulem „Král Habiny“se v mladší kategorii můžou chlubit bratři Mrkvicovi z Jeseníku a Bakešová, Hlochová a Hrušková z Vidnavy. Ve starší kategorii titul „Krále Habiny“ získalo duo Mišun, Plšek opět z Gymnázia Jeseník a Šebestová, Polášková ze ZŠ Vidnava. V kategorii středních škol se na stupních vítězů umístili zástupci OU Lipová Lázně, Franc, Jandl a Chmelařová. Vítězové byli odměněni diplomy a velmi zajímavými cenami, ale vlastně nikdo z účastníků závodu neodešel s prázdnou, protože získané zkušenosti a krásné zážitky byly to nejcennější, co si žáci mohli odnést.

      Co říci závěrem? Myslím, že se nám povedla skvělá akce a chci poděkovat všem žákům, kteří si přišli vyzkoušet něco nového. Velké díky také panu Romanu Lipavskému, který nám poskytl areál tábora Černý potok, panu Martinu Kofroňovi, který se zde o nás vzorně staral a pro kterého není žádná nenadálá událost problémem a také všem sponzorům této akce, jako byla Hospoda, pizzerie Modrý jelen, Lékárna “U Černého orla“, Zemědělské družstvo „AGROHOLDING“, Fitness centrum KH, Beruška, Asociace školních sportovních klubů, Ekologické zemědělství Sedm Lánů – Jiří Beťák a Stomix z Žulové. Děkujeme také městu Vidnava a obci Velká Kraš. Nedílnou součástí úspěchu této akce pro naše žáky byli také pánové ze společnosti „Haná orienteering s.r.o.“, pana Roberta Zdráhala (ve světě orienťáků zvaným „Brko“) a Tomáše Zdráhala, kteří připravili nádherný závod a poskytli vše, co je pro takovou akci potřeba na profesionální úrovni. No a samozřejmě musím poděkovat i všem mým kolegům a kolegyním, kteří zde byli s námi a pomohli se vším, co bylo potřeba. Máme za sebou čtvrtý ročník a jsme velmi rádi, že startovní pole závodníků se nám pomalu rozrůstá a „Král Habiny“ se stává tradicí. Takže vážené dámy a pánové, vážení rodiče, ředitelé škol a tělocvikáři, přijděte si i vy příští ročník vyzkoušet něco nového, vždyť kousek od Vidnavy se tomuto sportu věnují sportovci z celého světa a myslím si, že není na místě, aby se o nás platilo něco ve smyslu pořekadla že „kovářova kobyla chodí bosa“. 

SPORT V JESENÍKU 2017/18

Tělovýchova a sport patří v SVČ DUHA k výrazným činnostem a zúčastňuje se jich množství dětí. Základem je spolupráce s Asociací školních sportovních klubů, která je vyhlašovatelem školních sportovních soutěží. Velmi dobrá je spolupráce s jednotlivými školami, které na soutěže zapůjčují své prostory. Poděkování patří učitelům tělesné výchovy  bez jejichž pomoci, při zajištění soutěží a  ve funkci rozhodčích, by nebylo možné soutěže uskutečnit.

Jarní měsíce zaplnily soutěže v atletice a kopané. Své sportovní dovednosti zde ukázali též žáci 1. stupně ZŠ.

ATLETIKA

Dscn7390Dscn7393Dscn7404

Dscn7352Dscn7355Dscn7360

Dscn7365Dscn7382Dscn7388

MC´DONALDS CUP

Dscn7181Dscn7187Dscn7192

Dscn7194Dscn7227Dscn7229

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Dscn7132Dscn7134Dscn7139

Dscn7140Dscn7161Dscn7175

Sportovní soutěže 2016/17

Vážení rodiče a vlastně všichni, kteří jste přátelé sportu a sportovních aktivit, ať už jsou jakéhokoli druhu a úrovně, dovolte mi krátké pojednání a také shrnutí sportovní činnosti našich dětí, školou ještě povinných, v období od počátku školního roku 2016/2017 až do dnešních dnů.

Jsme lehce za polovinou a za těch šest měsíců školní docházky toho žáci základních a středních škol v našem okrese stihli opravdu mnoho. V tomto období se studenti zúčastnili celkem 29 sportovních soutěží, kdy převážně porovnávali své sportovní dovednosti a síly v rámci našeho okresu a jednou jsme měli možnost pořádat akci na krajské úrovni. Soutěžilo se opravdu ve velmi pestré plejádě všech možných sportovních odvětví, jako fotbal, florbal, šachy, stolní tenis, přespolní běh, atletika, orientační běh, skok vysoký, volejbal a celkem jsme se na našich sportovních akcích potkali s 1399 žáky, reprezentanty svých domovských základních a středních škol. V průměru to je více než 48 žáků na jednu soutěž, což si myslím, že je velmi slušné číslo, když vezmete v potaz, že některé z uvedených sportů musely být rozděleny na příslušné věkové kategorie. Možná by vás také mohlo zajímat, že z celkového výčtu uvedených sportů pořádaných pro žáky základních a středních škol vyhlašuje přímo MŠMT ČR celkem 18 a zbylý počet je pořádán jen a pouze díky nadšení organizátorů, především tělocvikářů, působících na příslušných základních a středních školách, kde se soutěže konají a všechny sportovní soutěže jsou pak pořádány ve spolupráci okresní rady AŠSK Jeseník a SVČ Duha Jeseník. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem výše zmíněným a vyslovil jim za okresní radu AŠSK Jeseník velké poděkování a obdiv za jejich čas a úsilí, se kterým se našim dětem věnují a to velmi často nad rámec svých běžných povinností a zadarmo.

Možná některé z Vás zarazilo, proč z celkového počtu 29 soutěží byla pouze jedna pořádána na krajské úrovni. Ten důvod je velmi prostý. Dopravní dostupnost okresu Jeseník je pro ostatní školy z olomouckého kraje velmi nesnadná a také málokteré sportoviště v našem okrese, snad kromě fotbalových stadionů, splňuje požadavky nutné pro pořádání sportovních soutěží na krajské úrovni. Na první argument se dá ještě odpovědět příslušným „zlým jazykům“ ze škol mimo okres Jeseník něco ve smyslu, že dopravní obslužnost je na obě strany stejná na ten druhý argument se odpovědi hledají už hůře.

Vážení rodiče, vraťme se ale na začátek. Jak už jsem se zmínil, jsme těsně za polovinou školního roku 2016/2017. Do konce školního roku nás čeká ještě pěkná porce sportovních soutěží, které budeme pořádat pro všechny sportu chtivé a sportem posedlé žáky našich základních a středních škol v okrese Jeseník. Jsem přesvědčen, že se nám je podaří uskutečnit ke spokojenosti všech zúčastněných a že žáci budou náš okres Jeseník úspěšně reprezentovat na soutěžích v krajském, či snad i republikovém finále.

Sportu zdar - za SVČ Duha Jeseník a okresní radu AŠSK Jeseník, Bc. Daniel Krčmář

výsledky sportovních soutěží 2016/17

...Silový čtyřboj SŠ chlapci...

...OK Florbal mladší žákyně...

...OK Florbal starší žáci...

...Florbal starší žáci...

...OK Florbal starší žákyně...

...Florbal starší žáci...

...OK Plavání...

...OK Stolní tenis SŠ...

...Stolní tenis SŠ...

...Král Habiny...

...Přespolní běh dívky...

...Přespolní běh chlapci...

...Minikopaná...

...OK Přespolní běh...

VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 2015/16

Výsledky okrsky florbal ZŠ

 

Výsledky OK florbal mladší žáci

 

Výsledky OK florbal starší žáci

 

Výsledky OK florbal starší žákyně

 

Výsledk OK šachy

 

Výsledky košíková SŠ

 

Výsledky přespolní běh

 

Výsledky minikopaná ZŠ

 

Výsledky stolní tenis ZŠ

 

Výsledky Corny

 

Výsledky kopaná SŠ PJM

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BIKROSE

První prázdninový víkend patřil bikrosařům. Ve dnech 1. až 3. července 2016 se v Benátkách nad Jizerou konalo Mistrovství České republiky v bikrose.

Samotného mistrovství se zúčastnilo 266 závodníků ve dvaceti věkových kategoriích. Závod proběhl bez sebemenšího problému. Všechny jízdy šly plynule za sebou, plánované přestávky se neprodlužovaly, v době závodu probíhala nezvykle bohatá tombola, kde vyhrál snad každý. Jen počasí si s námi v sobotu zahrálo, a to tak, že závod musel být asi na půl hodiny přerušen, protože se zvedl silný nárazový vítr, který bral vše, co nebylo pořádně upevněno, přihnal černá mračna, která hrozila obrovskou průtrží. Ale jak vichr přišel, tak odešel a ze zatažené oblohy spadlo jen pár kapek a závod mohl pokračovat bez problémů dále. Škoda jen, že tohoto vrcholného závodu se zúčastnilo tak málo jesenických bikerů. Jesenická výprava čítala pouze osm závodníků, z toho čtyři jezdci navštěvují bikrosový kroužek Duhy. Jsou to Eliška Bartuňková, Jan Kožušník, Lukáš Látka a Matěj Kozubík. Eliška Bartuňková sice závodí s chlapci, je již zkušenou závodníci, což také svým výkonem potvrdila. Ostatní chlapci jsou víceméně začátečníci, kteří teprve sbírají cenné zkušenosti. Eliška Bartuňková si v dramatickém finále, kde spadlo šest z osmi finalistů, dojela pro pěkné čtvrté místo. Lukáš Látka si ve finále B dojel pro 2. místo a celkově se umístil na 10. místě. Jan Kožušník skončil ve čtvrtfinále, celkově na 18. místě a Matěj Kozubík skončil v rozjížďkách na 21. místě.

ELIŠKA BARTUŇKOVÁ – 3. MÍSTO NA MISTROVSTVÍ EVROPY V BIKROSE

Od 7. července do 10. července 2016 se v Italské Veroně konalo Mistrovství Evropy v bikrose.  Z České republiky zde závodilo na 70 závodníků ve všech věkových kategoriích z různých oddílů. Eliška Bartuňková má 15 let a jezdí za bikrosklub Jeseník. Všichni závodníci se museli vyrovnat se čtyřiceti stupňovým vedrem, které provázelo nejen tréninky, ale i samotné závody. První dva dny proběhly tréninky, další dva dny probíhaly závody po kategoriích. Eliška Bartuňková jezdí kategorii Girl 15 a svůj závod jela až v neděli. Startovní listina v její kategorii čítala 36 bikerek, které byly rozděleny do pěti základních skupin. Po celý závod si vedla suveréně. Všechny rozjížďky ve své základní skupině vyhrála, ve čtvrtfinále dojela druhá, semifinále vyhrála. Do finálového závodu tak postupovala z prvního místa, ale protože jela až druhé semifinále, tak si startovní pozici vybírala jako druhá. Vybrala si druhou dráhu, vedle obhájkyně evropského titulu a zvolila si dobře. Sice pokazila start a vyjížděla z poslední pozice, ale po prvním skoku už byla pátá a stále byla v kontaktu s čelem závodu. Na třetí technické rovince přeskákala holaňďanku Gerritse a do poslední zatáčky jela těsně na čtvrtém místě. V dobře najeté zatáčce dostala rychlost, kterou využila k předjetí další soupeřky tentokrát ze Švýcarska. Více už nestihla. Skončila na krásném třetím místě. Gratulujeme.

102_5405          102_5407          102_5493

SILOVÝ čtyřBOJ zš - OKRESNÍ KOLO 24.2.2016

... výsledková listina OK Silového čtyřboje ZŠ ...

1238850_589044114578639_2828379341782285582_n          10404387_589043884578662_4540367540484489909_n          10492354_589043971245320_9006868518834415045_n

12742424_589043821245335_438080092203435046_n          12745597_589044041245313_4577414842837168918_n

int(1)

PRO VEŘEJNOST

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  29.5.2018

  Dopravnihriste2

  Nové dopravní hřiště pro školáky z Jeseníku i veřejnost ...více...

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro ZŠ - KALENDÁŘ

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ A ZAŘÍZENÍ PRO DVPP DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262