Beseda druháčků s hasiči

| Aktuálně
Kolik z vás se chtělo stát v dětském věku hasičem? Naši druháčci byli pečlivě seznámeni s náplní tohoto nepostradatelného povolání. Děti se seznámily, co je náplní práce hasičů, zopakovaly si důležitá telefonní čísla, dostaly spoustu pěkných dárečků, mohly si také vyzkoušet hasičskou uniformu. Mockrát děkujeme za zajímavou a poučnou besedu s prezentací, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích.
Fotografie
Beseda druháčků s hasiči
Beseda druháčků s hasiči
Beseda druháčků s hasiči
Beseda druháčků s hasiči