Předmětové soutěže MŠMT 2023

Předmětové soutěže MŠMT 2023

OK soutěží MŠMT - sledujte aktualizace termín místo
Přírodovědný klokan 11.10. školy okres Jeseník
Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9 25.11. SVČ DUHA Jeseník
Dějepisná olympiáda 18.1. SVČ DUHA Jeseník
Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F 22.3. Gymnázium Jeseník
Soutěž v německém jazyce SŠ 22.2. Gymnázium Jeseník
Olympiáda v ČJ ZŠ SŠ 5.4. SVČ DUHA Jeseník
Soutěž v anglickém jazyce IA IIA - ZŠ 16.3. ZŠ Jeseník
Soutěž v anglickém jazyce IB IIB GYM 9.2. Gymnázium Jeseník
Soutěž v anglickém jazyce IIIA IIIC SŠ 13.2. Gymnázium Jeseník
Soutěž v anglickém jazyce IIIA IIIC SŠ 7.3. Gymnázium Jeseník
Zeměpisná olympiáda ZŠ 22.2. ZŠ Mikulovice
Zeměpisná olympiáda SŠ 22.2. Gymnázium Jeseník
Dětská scéna 14.3. kaple Jeseník
Wolkrův Prostějov 22.2. SVČ DUHA Jeseník
Matematický klokan 17.3. školy Jeseník
Biologická olympiáda kat. C 17.4. SVČ DUHA Jeseník
Biologická olympiáda kat. D 30.3. SVČ DUHA Jeseník
Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 12.4. SVČ DUHA Jeseník
Pythagoriáda 5.-8.roč. podzim školy okres Jeseník
Archimediáda 10.5. Gymnázium Jeseník
Zlatý list 28.4. SVČ DUHA Jeseník

 

Fotografie
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Kam dál
Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěž z oboru historie určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům SŠ. Koná se od počátku 60. let 20. stol. (v r. 2021 50. ročník). D ... (více)

Dětská scéna

Dětská scéna

Dětská scéna je celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů. Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační p ... (více)

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnos ... (více)

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jaz ... (více)

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák ... (více)