Předmětové soutěže MŠMT 2024

Předmětové soutěže MŠMT 2024

Dotace na soutěže byla poskytnuta z rozpočtu Olomouckého kraje a ze státního rozpočtu České republiky. 
Realizace soutěží byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. "0014/9/SOU/2024"

OK soutěže ...2024... místo  
Přírodovědný klokan říjen školy Jeseník Mgr. Marie Zbranková
Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9 24.1. SVČ DUHA Jeseník Mgr. Jitka Novotná
Dějepisná olympiáda 16.1. SVČ DUHA Jeseník Pavla Ježová
Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F 20.3. Gymnázium Jeseník Mgr. Veronika Honsová
Olympiáda v ČJ ZŠ SŠ 29.1. Gymnázium Jeseník Pavla Ježová
Soutěž v německém jazyce VG I VG II 16.2. Gymnázium Jeseník Mgr. Lukáš Krupička
Soutěž v německém jazyce SŠ 8.2. Gymnázium Jeseník Mgr. Dagmar Konečná
Soutěž v anglickém jazyce ZŠ I II 20.2. ZŠ Jeseník, Nábřežní Mgr. Martina Konečná
Soutěž v anglickém jazyce VG I II 12.2. Gymnázium Jeseník Mgr. Hana Jurníková, Mgr. Jana Hamalčíková
Soutěž v anglickém jazyce G SOŠ 14.2. Gymnázium Jeseník Ing. Ivana Kalinová
Chemická olympiáda D 1. 3. Gymnázium Jeseník Mgr. Leona Bačovská
Zeměpisná olympiáda ZŠ 21.2. ZŠ Mikulovice Mgr. Šárka Hoferková
Zeměpisná olympiáda SŠ 21.2. Gymnázium Jeseník Mgr. Jitka Formánková
Dětská scéna 12.3. SVČ DUHA Jeseník Iva Janošťáková
Wolkrův Prostějov 22.2. SVČ DUHA Jeseník Iva Janošťáková
Matematický klokan 22.3. školy Jeseník Pavla Ježová
Biologická olympiáda kat. C 19.3. SVČ DUHA Jeseník Mgr. Marie Zbranková
Biologická olympiáda kat. D 22.4. SVČ DUHA Jeseník Mgr. Marie Zbranková
Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 3.4. SVČ DUHA a ZŠ Jeseník Mgr. Jitka Novotná
Pythagoriáda 5.-8.roč. x Gymnázium Jeseník Mgr. Ivana Kašpárková
Archimediáda 24.4. Gymnázium Jeseník Mgr. Veronika Honsová
Zlatý list 26.4. SVČ DUHA Jeseník Mgr. Marie Zbranková

Termíny okresních kol vědomostních soutěží MŠMT pro školní rok 2024/25 budou stanoveny a zveřejněny na této stránce do konce října 2024.

Informace: Pavla Ježová SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník T 605410812

Fotografie
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Předmětové soutěže MŠMT
Kam dál
Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích obor ... (více)

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěž z oboru historie určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům SŠ. Koná se od počátku 60. let 20. stol. (v r. 2021 50. ročník). D ... (více)

Dětská scéna

Dětská scéna

Dětská scéna je celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů. Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační p ... (více)

Fyzikální olympiáda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2023/2024 již 65. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží ... (více)

Klokan

Klokan

Matematický klokan Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy ... (více)

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je nejstarší předmětová soutěž v České republice, do které se mohou zapojit žáci základních a středních škol. Při hodnocení řešení se klade důraz nejen výsledek, ... (více)

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jaz ... (více)

Olympiády v cizích jazycích

Olympiády v cizích jazycích

Soutěže v cizích jazycích jsou předmětové soutěže pro žáky základních a středních škol. Jejich cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastních jazykových znalos ... (více)

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák ... (více)

Nadané děti Jesenicka

Nadané děti Jesenicka

Každým rokem se talentovaní studenti základních a středních škol zúčastňují soutěží v oboru, který je jim blízký a v kterém vynikají svými znalostmi a schopnostmi. Vědomostních ... (více)

Přírodovědné soutěže 2023/24

Přírodovědné soutěže 2023/24

Jarní měsíce letošního roku byly ve znamení setkání žáků základních škol a gymnázia, kteří se zajímají o přírodu a ekologii. V DUZE proběhla okresní kola Biologické olympiády – kategorie C a D a ... (více)