Rozloučení s deváťáky

| Aktuálně
Do ruky kapesník a utírat hlavně zlehka, aby se neponičil make-up. Pro naše deváťáky, jejich rodiče a učitele, pro celou naši školu, přišla ta dlouho očekávaná chvíle, kdy se na nás z pódia usmějí a zamávají všem úplně naposledy. Pro všechny zúčastněné jsou to vždy chvíle dojetí, nostalgie a bohatých vzpomínek. Moment uvědomění si, že už do světa posíláme téměř dospělé lidi, kterým jsme se snažili vtisknout to nejlepší z nás všech a budeme doufat, že se v našem pestrém světě neztratí. I deváťáci si uvědomují, že končí jedna velká a důležitá etapa jejich života a zároveň přichází další, neméně podstatná pro jejich budoucnost.
Sešli jsme se proto v Divadle Petra Bezruče, abychom tomu všemu dodali noblesu a velkolepý závěr. Letos jsme se loučili se třemi třídami 9. ročníku, dvěma nesportovními a jednou třídou se sportovní přípravou. Ze 73 žáků devátých tříd zůstává 44 na středních školách v Jeseníku, což je pro město Jeseník bezesporu skvělá zpráva, ale i prostor pro zlepšení statistiky do budoucna.
Deváťákům bylo oficiálně předáno vysvědčení z rukou třídních učitelů a pamětní listy z ruky pana ředitele, Dominika Liberdy. Nechybělo ani dekorování pamětními šerpami, děkování všem učitelům, kteří žáky provázeli napříč celou základní školou. Proslovy byly krásné, místy vtipné a dojemné, žáci bezprostřední. Všichni vypadali noblesně a na tvářích šlo vyčíst nespočet silných emocí. Nejen rodiče utírali slzy. Zvláště při závěrečných videích každé ze tříd si člověk uvědomil, jak obrovský pokrok každý z nich za tu dobu učinil, kolik legrace všichni společně prožili, ale že dokázali překonat i těžké covidové období, kdy museli být delší dobu odloučeni.
Poděkování patří také všem účinkujícím, kteří zpestřili program svými krásnými vystoupeními a nechali všechny na chvíli oddechnout od hlubokých emocí, než přijde další loučení.
Pevně věříme, že jsme se rozloučili důstojně a hezky. Paní starostce Zdence Blišťanové děkujeme za účast a vlídná slova k našim deváťákům. Deváťáci, moc vám to slušelo, přejeme vám hodně štěstí, ať volíte vždy tu správnou cestu a nemusíte se často vracet zpátky. Ať se vám splní všechna vaše přání a snad na nás nezapomenete!
Fotografie
Rozloučení s deváťáky
Rozloučení s deváťáky
Rozloučení s deváťáky