Screeningové testování každé pondělí do odvolání

| Aktuálně
Každé pondělí do odvolání probíhá na všech běžných školách preventivní screeningové testování žáků.

Žáci se budou testovat první vyučovací hodinu ve třídách dle rozvrhu. 

V čase 7:30 - 8:00 bude probíhat testování v jídelně na budobě PR i BN pro děti, jejichž rodiče chtějí být přítomni při testování.

Žáci 1. stupně navštěvující školní družinu se budou testovat ve školní družině viz. seznam.

PRŮCHODNÍ

6:00 - 6:30 testování ve školní družině pro žáky, kteří dochází do ranní družiny

6:30 - 7:30 v oddělení Vlasty Hájkové pro žáky, kteří dochází do ranní družiny

BOŽENY NĚMCOVÉ

6:00 - 6:30 testování ve školní družině pro žáky, kteří dochází do ranní družiny

6:30 - 7:30 v jídelně pro žáky, kteří dochází do ranní družiny

Plaváčci

Žáci III. A a II. M se budou testovat ve třídách 7:20 tak, aby mohli pohodlně odjet 7:50 na plavání

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží jedním z následujících bodů:
a) dokončené očkování – nejméně 14dní po 2. dávce
b) uběhla izolace, ale zároveň je méně než 180dní od laboratorního potvrzení onemocnění covid-19, nebo
c) absolvování nejdéle před 72hodinami PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem.

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole?

  1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti  
  2. Nezletilé dítě nebo žák– škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
  1. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 
  1. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.
  1. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce  je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.