Školní Pébéčko 2022

| Aktuálně
V úvodním slově našich webových stránek najdeme větu "Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče..." .Nejde jen o frázi. V letošním roce jsme se po necelých třech letech rozhodli obnovit zapojení našich žáků do rozhodování o využití vyčleněných financí v rámci participativního rozpočtu.

Prostředky v celkové výši 75000,- Kč uvolnil náš zřizovatel - město Jeseník. Plody minulého projektu (fitness koutek na BN, relax místnost na PR nebo školní bufet na N) vychutnáváme dodnes.

Pro letošní rok jsme připravili webové stránky, které shrnují podstatu projektu a poskytují podrobné informace k realizaci "Školního Pébéčka" v roce 2022.

ODKAZ NA WEB