3. 2. 2022 VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY

| Aktuálně
Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,

z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji pro žáky naší školy ve čtvrtek 3. 2. 2022 VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY.
Na tento den pak navážou v pátek 4. 2. 2022 pololetní prázdniny.

V době volna a prázdnin bude výdejna stravy mimo provoz. V případě dostatečného zájmu bude zajištěna ve dni volna činnost školní družiny v upraveném provozním režimu. Bližší informace o možnosti využití školní družiny poskytne vedoucí vychovatelka Gabriela Žáková.

Dominik Liberda - ředitel školy