SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

| Aktuálně
Slavnostní vítání našich nejmladších žáků proběhne

na budově Průchodní od 8:00 v tělocvičně
na budově Boženy Němcové od 9:00 v tělocvičně (včetně přípravné třídy)

Slavnostní vítání našich nejmladších žáků proběhne

  • na budově Průchodní od 8:00 v tělocvičně
  • na budově Boženy Němcové od 9:00 v tělocvičně (včetně přípravné třídy)

Všichni zúčastnění musí mít v průběhu akce ochranu dýchacích cest.

Středa 1. 9. – slavnostní přivítání dle rozpisu, jedna vyučovací hodina, poté družina či odchod s rodiči domů; výdej obědů bude v čase od 11:00 do 12:30. Objednávku obědů zkontrolujte na www.strava.cz a případně zvažte odhlášení.

Čtvrtek 2. 9. – screeningové testování žáků prvního a přípravného ročníku proběhne v kmenových třídách; 1. ročníky mají 2 vyučovací hodiny, poté odchod do oddělení ŠD; přípravná třída do 11:40 hodin.

Pátek 3. 9. – 1. ročníky 3 vyučovací hodiny, poté odchod do oddělení ŠD, přípravná třída do 11.40 hodin.

Od 1. 9. bude v plném provozu školní družina v čase 6:00 – 7:30 pro všechny žáky školy, po skončení vyučování potom do 17:00 pro přihlášené žáky.

Více informací ohledně testování ZDE