Tříkrálová sbírka

| Aktuálně
Žáci školního parlamentu pod vedením Simony Klosovské se zapojili do největší charitativní sbírky v České republice. Ač se kvůli opatřením nezdařilo vše zorganizovat v přesném termínu, akce jsme se nakonec dočkali. Děkujeme všem dárcům a věříme, že je návštěva koledníků Tříkrálové sbírky potěšila a přinesla radost a naději do roku 2022.
Fotografie
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka