VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

| Aktuálně
Základní škola Jeseník byla od šk. r. 2021/2022 vybrána KÚ jako určená škola k organizaci vzdělávání žáků cizinců dle novely školského zákona.

Žáci-cizinci mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Dle § 16 školského zákona mají žáci nárok na podpůrná opatření mj. s ohledem na odlišné kulturní prostředí a životní podmínky. 
 

BEZPLATNÁ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ CIZINCŮ

Naše škola je školou určenou pro zajištění přípravy prezenční formou. Seznam určených škol zveřejní krajský úřad na svých webových stránkách. Krajský úřad je povinen určit alespoň jednu školu pro distanční vzdělávání na území kraje. Kmenová škola je povinna zajistit ve škole pro žáka účastnícího se distančního vzdělávání přístup k informačním technologiím.

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Systém jazykové přípravy se nevztahuje na přípravné třídy, ve kterých je s ohledem na nízký počet dětí podpora dostatečně individualizována.

VÍCE INFORMACÍ ZDE