Přírodovědná korespondenční soutěž

| Dopravní hřiště
Přírodovědná korespondenční soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Středisko volného času DUHA, zná své vítěze.

Tématem III.kategorie (6. a 7. ročník) byly v letošním ročníku Odpady v mořích. Úkolem bylo zjistit informace o původu a druzích odpadů v oceánech a o jejich vlivu na život v mořích a vyrobit z použitého plastu model zvířete, jehož život je vázaný na vodu. V kategorii 8. a 9. ročníku měli žáci napsat a výtvarně zpracovat různé zajímavosti z CHKO Jeseníky.

Blahopřejeme našim žákům, kteří se probojovali na přední příčky a děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.

1. místo Kamil Sládek a Matylda Švubová

2. místo Tomáš Kmoníček a Lukáš Lasota

3. místo Lucie Fagošová

2. místo Natali Karakasidu a Eliška Juhaňáková

Výtvory našich žáků budou vystaveny v dubnu v kině Pohoda na Výstavě ke Dni Země.

Fotografie
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž
Přírodovědná korespondenční soutěž