Přírodovědný klokan

| Dopravní hřiště
Reakční doba řidiče je 1 s. Jakou vzdálenost urazí před šlápnutím na brzdu, když při rychlosti 96 km/h spatří červenou na semaforu?

Děti na vycházce v parku počítaly ptáky a zapsaly si: holub 2krát, kachna 8krát, kos 10krát, labuť 4krát, páv 3krát, perlička 2krát a vrabec 5krát. Kolik zástupců z řad pěvců viděly děti celkem?
Tak to je jen ukázka dvou otázek, na které měli nalézt správnou odpověď účastníci soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakultaUniverzity Palackého Olomouc.
Ve středu 13. 10. 2021 se do této soutěže v kategorii Kadet zapojilo i 19 našich žáků 8. a 9. ročníku. V časovém limitu 40 minut měli nalézt správnou odpověď z nabízených 5 možností celkem na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Mezi nejúspěšnější se zařadily Petra Hořejšová z VIII.B a Viktorie Gajdošová z IX.C, které se shodným počtem bodů obsadily ve školním kole 1. místo. V těsném závěsu za nimi se dělili o 2. místo opět se shodným počtem bodů Václav Zlámal z VIII.B a Marek Stuchlík z IX.B. Třetí příčka patří Josefu Trundovi z IX. B.
A nyní se vraťme na začátek. Zde jsou správné odpovědi na otázky z úvodu, 1. odpověď zní: Řidič urazí 27 metrů. 2. odpověď je: Děti viděly 15 zástupců z řad pěvců.
Všem zúčastněným přejeme, aby se jejich zájem o přírodovědné obory dále prohluboval a vítězům gratulujeme.

Za PK Člověk a příroda vyučující M. Bendová a Vl. Hybšová