Školní kolo Olympiády v českém jazyce

| Dopravní hřiště
Ve školním kole Olympiády v českém jazyce, které proběhlo v pátek v 21.1., změřili své jazykové vědomosti talentovaní chlapci a děvčata z osmého a devátého ročníku. Tato soutěž umožňuje žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu studiu.
Žáci řešili různé zapeklitosti mateřského jazyka, pracovali se slovy, snažili se pochopit text. Jeden z úkolů např. zněl: Věta formulovaná následujícím způsobem může vyvolávat kvůli své víceznačnosti veselí. Vysvětlete dva její možné významy: Hasiči chodí po čtyřech.
Letošní zadání slohového úkolu na téma „U nás na náměstí/ návsi“ nebylo také nejjednodušší. Všichni se s volným slohovým útvarem vypořádali na výbornou, ale slohová práce Petry Hořejšové zaujala porotu nejen po pravopisné stránce, ale i nápaditostí.
Vítězkou se stala Petra Hořejšová, na 2. místě se umístili Václav Zlámal a Aneta Streitová, na 3. místě Bára Macurová. V okresním kole nás budou reprezentovat Petra Hořejšová a Aneta Streitová. Přejeme děvčatům hodně úspěchů.
L. Janečková