Recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.

| Dopravní hřiště
9. 3.2022 proběhla recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B. na Průchodní ul.
Pět nejlepších recitátorů z každé třídy předvedlo své dovednosti naučit se libovolnou básničku zpaměti a s pěkným přednesem vystoupit před všemi dětmi v tělocvičně. Některé děti trochu bojovaly s trémou, ale všichni ocenili velmi pěkný výběr básniček a poutavou recitaci. Děti byly odměněny potleskem, ale také diplomem a drobnými dárky.
Fotografie
recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.
recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.
recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.
recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.
recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.
recitační soutěž mezi dětmi z 1. A a 1. B.