Šablony DUHA dětem

Šablony DUHA dětem

20.02.2023 | DUHA
DUHA dětem (CZ.02.02.XX/00/22_002/0004534) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj SVČ prostřednictvím vzdělávání a spolupráce pracovníků SVČ a inovativního vzdělávání žáků.