Projekt Duha dětem

Projekt Duha dětem

27.10.2023 | DUHA
SVČ a zp DUHA Jeseník se pyšní svým novým projektem nazvaným Duha dětem (CZ.02.02.XX/00/22_002/0004534). Projekt Duha dětem je spolufinancován Evropskou unií.

Díky finanční podpoře ve výši 1 903 150,00 Kč z Evropské unie a rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může středisko volného času investovat do vzdělávání a profesního rozvoje svých pracovníků a implementovat do zájmové činnosti inovativní metody a formy vzdělávání.Je to dobrá zpráva pro všechny klienty, kteří si budou moci užívat moderní a inovativní zájmové aktivity. Projekt Duha dětem představuje další krok k posílení SVČ a zp DUHA Jeseník jako významného aktéra ve vzdělávání a rozvoji mládeže na Jesenicku. 

Projektové období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025