Semináře DVPP

Semináře DVPP

V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, jehož součástí je i podpora dostupnosti DVPP mimo velká centra, rozšířilo od září 2021 SVČ DUHA Jeseník svoji činnost o nabídku vzdělávacích programů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a širokou veřejnost. Nabízíme semináře akreditované MŠMT, ale i bez akreditace. Akce jsou podle tematického zaměření uskutečňovány v prostorách DUHY - semináře a přednášky se konají ve vyhrazené učebně a praktické dílny podle zaměření v odborných učebnách. Na základě poptávky jednotlivých škol jsou také uskutečňovány tzv. „semináře pro sborovnu“ v prostorách mimo naši organizaci.