Stromy – naše bohatství

| Tábory
Družinka Průchodní se pustila do vyrábění na téma Stromy – naše bohatství.
Děti se pustily do výroby různých dekorací z přírodnin, které nasbíraly při pobytu venku a na vycházkách v ŠD.
A tak přízemí budovy nástěnku zdobí listy lesa.
Také tady shlédnete dekorace ze šišek, žaludů, větviček stromů.
Chodbu krášlí strom, který vypadá jako živý, ale snad celou budovu střeží lesní
muž, rovněž vytvořený z přírodnin.
Jde vidět, že děti jsou kreativní a práce i s pomocí vychovatelů se jim vydařila.
Zapsala: Vladimíra Morávková
Fotografie
Stromy – naše bohatství