ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA

| Tábory
V úterý 15.2. jsme se školní družinkou navštívili výstavu pana Loskota. Napětí, klid, tajemno, tvorba a potom i kouzla s technikou, to vše se vešlo do hodiny a půl a stejně to bylo málo. Nevšední zážitek s možností kreativního vyžití a užití v expozici zde nemáme vždy. Doufám, že i děti mají stejný názor a přivedou na tuto výstavu i další kamarády nebo rodiče.
Níže přikládám doprovodný text k výstavě, KDE JE ŘEČENO VŠE..
Mgr. Gabriela Žáková

„Dej si pozor na les, ať tě nespolkne…“ je refrén písně hudebního uskupení Zrní a vypráví příběh o chlapci, který ve své fantazii uniká do temného lesa, kde se postupně promění v hýkala. Tím se postaví osobním problémům z reálného života. Varování obsažené v těchto slovech tedy není směřováno k nebezpečí, která skýtá les, ale k síle, kterou v něm a ve své samotě můžeme získat. Uprostřed večerního hustě zarostlého lesa nevidíme dále než na několik kroků, ale právě v takový moment se naplno rozvíjí imaginace, která je zdrojem tvoření i niterných proměn. Důležitou úlohu má zároveň strach a jeho překonání, jako je ostatně popsáno v mnoha příbězích a pohádkách. Postava musí projít lesem plným bytostí, které nabývají děsivých podob nebo nadpřirozených schopností a symbolizují nebezpečí „svedení z cesty“. Zorientovat se však není snadné - v lese není krajina, po které by se dalo rozhlédnout, není vidět na jeho kraj.

To, co člověk zažívá, když je uvnitř lesa, a tedy i uvnitř sebe, je výchozím bodem pro tuto výstavu. Autor do galerie přenáší zážitek z prostředí, které je na jednu stranu útočištěm od rušného světa lidí, ale současně se v něm můžeme cítit ohroženi. Nejistotu však nevnímá negativně, naopak jako zdroj inspirace a podnět ke změně zažitého vnímání. Tvary, struktury či zvuky se najednou mohou jevit úplně jinak, než za denního světla, a právě tehdy je důležité překonat strach, ztišit se a nechat pracovat představivost.

Výstava Přes stromy nevidím kraj lesa se skládá ze dvou částí. První z nich se nachází v přízemí budovy a je prostorem pro vlastní tvorbu. Richard Loskot zde vytvořil jakýsi ateliér, kde si můžeme pohrát s realitou skrze filmařskou technologii tzv. klíčování. Složením tří obrazů zachycených kamerami – dva na pracovním stole a jeden před klíčovací plochou – vznikne autorská koláž promítaná na zeď. Touto jednoduchou metodou vizuální abstrakce autor upozorňuje na to, že věci nejsou vždy takové, jak se zdají. Vyzívá návštěvníky k neomezenému experimentování a tvorbě podivných lesních bytostí, krajin či rostlin. Horní patro je zaplněno světelnou instalací. Vstupujeme do prostředí imaginativní krajiny skládané z obrazů, které autor zachytil v okolní přírodě. Tenké pruhy světla jsou jedinou „architekturou“ provázející prostorem. Stejně jako jsou paprsky slunečního svitu tím jediným, podle čeho se můžeme orientovat v šeru hlubokého lesa.

O vystavujícím umělci: Richard Loskot je absolventem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Studoval také na Akademi výtvarných umění v Mnichově a v současnosti vede svůj ateliér v rámci oboru Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru na Technické univerzitě v Liberci. Tvorba Richarda Loskota je založena na vytváření situací a prostředí, která tematizují samotné lidské vnímání. Využívá přitom sofistikovaných prostředků a moderních technologií. Pravidelně prezentuje svou práci na samostatných výstavách zejména v Česku a na Slovensku, a také na skupinových výstavách u nás i v zahraničí (např. Biennale Giovany Monza, galerie Rotor v Grazu či v Astrup Fearnley Museet v Oslu). Je zakladatelem Studia UAII, uskupení umělců, architektů a techniků se zaměřením na prostorovou tvorbu. V roce 2013 byl jedním z finalistů ceny Blumm Prize v Bruselu. Byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého již v letech 2012, 2014 a 2017. V Jeseníku se Richard Loskot představuje již podruhé. Na přelomu roku 2020/2021 oživila veřejný prostor města jeho monumentální světelná instalace Hvězda.

Fotografie
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA
ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝSTAVĚ RICHARDA LOSKOTA: PŘES STROMY NEVIDÍM KRAJ LESA