Včelařův rok - Jesenické údolí

  • LEDEN - odevzdává se zimní měl na vyšetření. Zimní klid na včelnici.
  • BŘEZEN – otepluje se, provádí se první jarní kontrola, zběžná prohlídka, kontrola zásob, kontrola zda matka ploduje. Včelstva zbytečně nerozebíráme.
  • DUBEN – je více teplých dnů, včely vylétají na první pastvu – sněženky, jarní květy.. Kvete jíva, včelstva jsou velmi aktivní. Při další jarní prohlídce včelstev odebereme tři souše, nahradíme dvěma plásty a stavebním rámkem.
  • KVĚTEN – rozkvétá srstka na zahradě, ve volné přírodě třešeň ptačí, včelstvo se rozvíjí. Kvetou další zahradní stromy – švestka, hruška, jabloň. Včelstvo má zaplodovaný horní nástavek. V tomto období provádíme rotaci nástavků – horní přemístíme dolů, spodní nástavek máme nahoře. Odebereme další tři souše, nahradíme dvěma plásty a stavebním rámkem.
  • ČERVEN – v přírodě vše kvete, hlavně javor. Přidáváme třetí nástavek, necháváme matku, ať co nejvíce klade. Mateří mřížku dáváme později, až při kvetení malin. Můžeme přidat čtvrtý nástavek, snažíme se matku přesunout pod mateří mřížku, ta je mezi třetím a čtvrtým nástavkem, odděluje medník od plodiště.
  • ČERVENEC – včelstva jsou připravena na vytáčení medu, uvolňujeme plásty od medu pro matku na kladení a hlavní snůšku z lip.

Josef Mareček
včelař a důvěrník ČSV
marecek733vseznam.cz