Semináře DVPP

 1 článek
Semináře pro pedagogy

Semináře pro pedagogy

15.09.2022 | Semináře DVPP
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, jehož součástí je i podpora dostupnosti DVPP mimo velká centra, rozšířilo od září 2021 SVČ DUHA Jeseník svoji činnost o nabídku vzdělávacích programů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a širokou veřejnost.
 1 článek